Nabór wniosków do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

 

 

Komunikat o pracy Oddziału ARR w Białymstoku

 

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE

o podjęciu uchwały w sprawie przyjęcia „Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Wysokie Mazowieckie na lata 2016-2023” Rada Gminy Wysokie Mazowieckie Uchwałą Nr 136/XIX/16 z dnia 12 września 2016 roku przyjęła program rozwoju pn: „Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Wysokie Mazowieckie na lata 2016-2023”, opracowany przez Wójta Gminy.
Adres strony internetowej, na której jest umieszczona treść Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Wysokie Mazowieckie na lata 2016-2023 to: www.gminawysokiemazowieckie.pl.
Program rozwoju wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Radę Gminy Wysokie Mazowieckie.

Plan Rozwoju Lokalnego