Miejsko-Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Jednostek OSP Gminy Wysokie Mazowieckie

Nad prawidłowym przebiegiem poszczególnych konkurencji czuwała komisja sędziowska wyznaczona przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem. Sędzią głównym zawodów był mł. bryg. Maciej Krajewski.
Drużyny zgodnie z regulaminem rywalizowały ze sobą w dwóch konkurencjach: sztafecie pożarniczej z przeszkodami 7 x 50 m oraz ćwiczeniu bojowym polegającym na rozwinięciu dwóch linii gaśniczych i usunięciu przeszkód.
Licznie zgromadzona publiczność dopingowała zawodników, którzy bardzo ambitnie wykonywali poszczególne zadania. Zawody przebiegały sprawnie dzięki zdyscyplinowaniu druhów oraz dobrej organizacji ze strony gospodarzy z Starej Rusi.
Klasyfikacja generalna przedstawia się następująco:
1. Miejsce OSP KSRG Stara Ruś  z łącznym wynikiem 134,01 pkt. ( sztafeta pożarnicza-75,65 pkt., ćwiczenie bojowe-58,36 pkt.)
2. Miejsce OSP Dąbrowa-Dzięciel z łącznym wynikiem 140,50 pkt. ( sztafeta pożarnicza-76,62 pkt., ćwiczenie bojowe-63,88 pkt.)
3. Miejsce OSP Miodusy Wielkie z łącznym wynikiem 141,34 pkt. ( sztafeta pożarnicza-76,34 pkt., ćwiczenie bojowe-65,00 pkt.)
4. Miejsce OSP Bryki z łącznym wynikiem 150,26 pkt. ( sztafeta pożarnicza-83,08 pkt., ćwiczenie bojowe-67,18 pkt.)
5. Miejsce OSP Gołasze-Puszcza z łącznym wynikiem 165,44 pkt. ( sztafeta pożarnicza-78,12 pkt., ćwiczenie bojowe-87,32 pkt.)
6. Miejsce OSP Tybory-Misztale z łącznym wynikiem 165,71 pkt. ( sztafeta pożarnicza-81,04 pkt., ćwiczenie bojowe-84,67 pkt.)
7. Miejsce OSP Kalinowo-Czosnowo z łącznym wynikiem 177,49 pkt. ( sztafeta pożarnicza-99,54 pkt., ćwiczenie bojowe-77,95 pkt.)
8. Miejsce OSP Święck Wielki z łącznym wynikiem 204,20 pkt. ( sztafeta pożarnicza-93,00 pkt., ćwiczenie bojowe-111,20 pkt.)
Najlepszym drużynom rozdano puchary, wszystkie jednostki otrzymały pamiątkowe dyplomy. Wręczył je zastępca Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie Krzysztof Murawski oraz Przewodniczący Rady Gminy Leszek Antoni Brzozowski.

 

images/zawody_straz/640_1.jpgimages/zawody_straz/640_10.jpgimages/zawody_straz/640_13.jpgimages/zawody_straz/640_18.jpgimages/zawody_straz/640_19.jpgimages/zawody_straz/640_2.jpgimages/zawody_straz/640_23.jpgimages/zawody_straz/640_24.jpgimages/zawody_straz/640_25.jpgimages/zawody_straz/640_26.jpgimages/zawody_straz/640_29.jpgimages/zawody_straz/640_30.jpgimages/zawody_straz/640_4.jpgimages/zawody_straz/640_5.jpgimages/zawody_straz/640_7.jpgimages/zawody_straz/640_9.jpg