Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zagospodarowanie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie zagospodarowania terenu” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na potrzeby Urzędu Gminy Wysokie Mazowieckie (numer ogłoszenia 243890 – 2011 z 12.08.2011 r. Biuletyn Zamówień Publicznych).

Do pobrania:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Oczyszczalnie II

Pliki do pobrania:

Zawiadomienie

 

Usługi edukacyjne polegające na prowadzeniu zajęć w Ośrodku Przedszkolnym w Gołaszach Puszczy

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ

 

Usługi edukacyjne polegające na prowadzeniu zajęć w Ośrodkach Przedszkolnych na terenie Gminy

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ