Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Urząd Gminy

Modyfikacja treści SIWZ - Dostawa 2 samochodów specjalnych dla OSP

Wysokie Mazowieckie, 2013.05.07.

SP.5543.7.2013

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę 2 samochodów specjalnych dla OSP”

Zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póz. zm.) uprzejmie informuję, że zostaje dokonana modyfikacja SIWZ przetargu nieograniczonego na „Dostawę 2 samochodów specjalnych dla OSP” w następujący sposób:

- w Załączniku nr 4 do SIWZ „Szczegółowa specyfikacja samochodu specjalnego” pkt 10 otrzymuje brzmienia:

„10. silnik diesel z turbo doładowaniem 2.0 TDDI moc 75 – 125 KM”.

 

Wyjaśnienie treści SIWZ - Dostawa 2 samochodów specjalnych dla OSP

Wysokie Mazowieckie, 2012.05.07.

SP.5543.7.2013

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę 2 samochodów specjalnych dla OSP

Wyjaśnienie treści SIWZ

Gmina Wysokie Mazowieckie, działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) wyjaśnia treść SIWZ:

PYTANIE:

  1. Czy zamawiający dopuszcza samochody o innej mocy silnika niż 100 KM?

ODPOWIEDŹ:

  1. Tak Zamawiający dopuszcza moc silnika w przedziale 75-125 KM.

Ogłoszenie o zamówieniu-Roboty remontowo budowlane budynku Świetlicy Wiejskiej we wsi Miodusy Wiel.

Wysokie Mazowieckie: Roboty remontowo budowlane budynku Świetlicy Wiejskiej we wsi Miodusy Wielkie
Numer ogłoszenia: 178970 - 2013; data zamieszczenia: 07.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Czytaj więcej: Ogłoszenie o zamówieniu-Roboty remontowo budowlane budynku Świetlicy Wiejskiej we wsi Miodusy Wiel.

Ogłoszenie o zamówieniu-Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m.: Święck Wielki i Brzóski Tatary

Wysokie Mazowieckie: Zagospodarowania przestrzeni publicznej w miejscowościach: Święck Wielki i Brzóski - Tatary
Numer ogłoszenia: 178270 - 2013; data zamieszczenia: 07.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Czytaj więcej: Ogłoszenie o zamówieniu-Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m.: Święck Wielki i Brzóski...

Dodatkowe informacje