Jubileusz par małżeńskich

pasek strony

   „Złote gody” to niezwykłe wydarzenie nie tylko dla Jubilatów, ale również dla ich rodzin oraz przyjaciół, to 50 lat nieprzerwanego, harmonijnego pożycia małżeńskiego.

W dniu 19 stycznia obchodzono jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego trzynastu par z terenu gminy Wysokie Mazowieckie.

  Jubileusz rozpoczął się mszą św. w kościele Piotra i Pawła w Wysokiem Mazowieckiem celebrowaną przez księdza proboszcza Edwarda Łapińskiego w intencji szanownych Jubilatów. Następnie Jubilaci wraz z rodzinami udali się do Urzędu Gminy Wysokie Mazowieckie, gdzie nastąpiła dalsza część uroczystości. Podniosły klimat uroczystości umilił występ uczniów ze Szkoły Podstawowej w Jabłonce Kościelnej. Uroczysty akt dekoracji Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie został poprzedzony wystąpieniem Wójta Gminy Krzysztofa Krajewskiego, który skierował słowa uznania i podziękowania za godne i długie pożycie małżeńskie oraz za piękny przykład dla młodego pokolenia. Następnie Wójt Krzysztof Krajewski wraz z Z-cą Wójta Krzysztofem Murawskim oraz sekretarzem Gminy Henryką Szklaruk przystąpili do aktu dekoracji gdzie zostały wręczone medale, listy gratulacyjne i kwiaty.

Czytaj więcej...

 

Ocena jakości wody za 2019 rok

pasek strony

 

Obwieszczenie o kwalifikacji wojskowej w 2020 roku

 

Informacja o grypie ptaków

 

Spotkanie opłatkowe

pasek strony

 18 grudnia 2019 roku w Urzędzie Gminy Wysokie Mazowieckie odbyło się spotkanie opłatkowe,które rozpoczął Wójt Gminy Krzysztof Krajewski witając zaproszonych gości tj. Ks.prał.mgr Ryszarda Niwińskiego, Ks.kan. Edwarda Łapińskiego, Ks.mgr Stanisława Ołowia, Starostę Wysokomazowieckiego– Bogdana Zielińskiego,Burmistrza Miasta – Jarosława Siekierko, Komendanta KP Policji – Marka Paleckiego, Komendanta KP PSP – mł.bryg.mgr inż. Adama Frankowskiego, prezesów, dyrektorów, naczelników, kierowników, instytucji służb,inspekcji,straży,zakładów pracy oraz Radnych Gminy na czele z Przewodniczącym Rady,przewodniczących KGW, sołtysów, pracowników UG, GOPS, LGD Brama na Podlasie,emerytów.
Wójt Gminy złożył wszystkim życzenia z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia mówiąc za Ojcem Pio, cyt.:

 „Wszystkie święta katolickie są piękne…
Wielkanoc jest świętem chwały…
ale Boże Narodzenie ma w sobie delikatność,
dziecięcą ufność, która chwyta za serce”.

 Nie zabrakło również ciepłych słów od zaproszonych gości. Ks. mgr Stanisław Ołów odczytał fragment Pisma Świętego, a następnie wszyscy podzielili się opłatkiem – symbolem zgody i pojednania.

 

 

 

pasek strony

 

WKU 2020

 

pasek strony

 

Festyn rodzinny