Ostrzeżenie - powiat wysokomazowiecki

 

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy

 

Poradniki z zakresu bezpieczeństwa ludności

Na stronie Cyfrowego Urzędu Administracji Publicznej udostępniono materiały edukacyjne z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa.Animacje i prezentacje multimedialne wykonano na potrzeby systemu e-Bezpieczeczeństwo w ramach Projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cześć II, administracja rządowa".Opracowania zostały przygotowane pod kątem zagrożeń jakie pojawiają się cyklicznie lub istnieje ryzyko ich wystąpienia na terenie naszego województwa.

Materiały edukacyjne dostępne są pod adresem https://e-podlaskie.eu/wczk/poradniki (Bezpieczeństwo>Poradniki).