Promocja AZBEST 2014

 Gmina Wysokie Mazowieckie informuje, że realizacja zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wysokie Mazowieckie.” jest dotowana
na podstawie umowy nr 128/14/B-OZ/AZ-111/DA z dnia 29.07.2014 r. zawartej
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Zadanie jest dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część 2) – Usuwanie wyrobów zawierających azbest”
oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Białymstoku.

 

 

 

 

 

 

Program ochrony środowiska na 2012-2015

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY NA LATA 2016-2019.

Do pobrania w pliku pdf tutaj

 

Obwieszczenie o planach przeciwdziałania skutkom suszy

 

Raport z realizacji za 2011-2012

Raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska Gminy Wysokie Mazowieckie aktualizacja 2008-2012" za okres 2011-2012.

Do pobrania w pliku pdf tutaj