Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi :

12 zł za osobę / miesięcznie w przypadku segregacji odpadów
24 zł za osobę/ miesięcznie w przypadku niesegregowania odpadów

Opłaty dokonuje się kwartalnie, przelewem na konto Urzędu Gminy nr

                                      46 8774 0000 0008 6466 2000 0190
lub gotówką w kasach Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem.

Termin wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustala się do dnia 15-go miesiąca kończącego kwartał, którego opłata dotyczy.

Szczegółowe informacje pod nr tel. 86 275 74 57

Festyn rodzinny