Stypendia 2016


13 uczniów szkół podstawowych i 12 uczniów gimnazjów otrzymało stypendia naukowe oraz 4 uczniów Nagrodę Wójta Gminy.
W kategorii klas IV-VI Szkół Podstawowych nagrodzeni zostali:

Izabela Milewska – średnia ocen 5,45 SP w Wysokiem Mazowieckiem,
Kamila Kaczyńska - średnia ocen 5,45 SP w Wysokiem Mazowieckiem,
Maja Milewska – średnia ocen 5,40, SP w Wysokiem Mazowieckiem,
Aleksandra Cieślukiewicz – średnia ocen 5,36, SP w Wysokiem Mazowieckiem
Kamil Wojciech Kossakowski – średnia ocen 5,36, SP w Wysokiem Mazowieckiem
Kinga Puławska – średnia ocen 5,36, SP w Sokołach
Mariola Mościcka – średnia ocen 5,36, SP w Sokołach
Zuzanna Gabriela Sakowicz – średnia ocen 5,36, SP w Wysokiem Mazowieckiem,
Natalia Kaczyńska  – średnia ocen 5,36, SP w Jabłonce Kościelnej,
Maja Grabowska - średnia ocen 5,36, SP w Wysokiem Mazowieckiem,
Kamil Jabłoński  – średnia ocen 5,33, SP w Sokołach,
Dominika Grabowska – średnia ocen 5,27,  SP w Wysokie Mazowieckie,
Zuzanna Grabowska –średnia ocen 5,27, SP w Wysokiem Mazowieckiem

W kategorii gimnazjalnej nagrodzeni zostali:
Sylwia Mościcka - średnia ocen 5,39, Gimnazjum w Sokołach.
Sebastian Grosfeld  – średnia ocen 5,33, Gimnazjum w Jabłonce Kościelnej
Karolina Skłodowska – średnia ocen 5,33, Gimnazjum w Wysokiem Mazowieckie,
Magda Kaczyńska – średnia ocen 5,33, Gimnazjum w Wysokie Mazowieckie
Nina Milewska– średnia ocen 5,31, Gimnazjum w Wysokiem Mazowieckiem
Patryk Grosfeld – średnia ocen 5,27, Gimnazjum w Jabłonce Kościelnej
Magdalena Buczyńska – średnia ocen 5,16, Gimnazjum w Wysokiem Mazowieckiem
Kamil Kulesza – średnia ocen 5,17, Gimnazjum w Wysokiem Mazowieckiem,
Izabela Anna  Wyszyńska– średnia ocen 5,13, Gimnazjum w Jabłonce Kościelnej,
Izabela Puławska -średnia 5,07,Gimnazjum w Sokołach
Tadeusz Kaczyński –średnia 5,07,Gimnazjum w Szepietowie
Dominika Wojciechowska –średnia 5,00,Gimnazjum w  Wysokiem  Mazowieckiem

Nagrodę Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie otrzymali uczniowie:
Aleksandra Święcka  – Szkoła Podstawowa w Jabłonce Kościelnej
Patrycja Jabłońska –Gimnazjum w Sokołach
Kinga Jabłońska –Szkoła Podstawowa w Jabłonce Kościelnej
Gabriela Leoniak –Szkoła Podstawowa w Jabłonce Kościelnej.
Wójt Gminy wyraził swoją radość i dumę z faktu, iż w naszej Gminie jest tylu zdolnych młodych ludzi i złożył wszystkim stypendystom, ich rodzicom oraz nauczycielom gratulacje, podziękowania oraz wyrazy uznania, życząc dalszych sukcesów.