Zwrot podatku akcyzowego

pasek strony

W terminie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. należy złożyć „Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej”  wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r. oraz oświadczenie - stanowiące załącznik do wniosku – określające Formę prawną beneficjenta pomocy, Kategorię przedsiębiorstwa oraz klasę działalności (numer PKD) Limit zwrotu podatku w 2017 roku wynosi 86,00 zł na 1 ha użytków rolnych (stawka zwrotu wynosi nadal 1 zł na litr oleju napędowego).Pragnę przypomnieć wszystkim osobom, pragnącym złożyć taki wniosek, iż nieczytelne faktury VAT (lub ich kopie) nie będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosku.Faktury muszą być wystawione na osobę składającą wniosek  - np. jeśli nastąpi przekazanie na inną osobę lub sprzedanie gospodarstwa to faktury wystawione na poprzedniego właściciela nie będą stanowiły podstawy do wypłacenia zwrotu.

Do pobrania:

"Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej"

"Oświadczenie"

Festyn rodzinny