pasek strony

Szanowni Nauczyciele, Pracownicy Szkół!

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Z okazji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego 2019/2020 - w imieniu władz samorządowych Gminy Wysokie Mazowieckie życzę wszystkim Nauczycielom i Pracownikom oświaty satysfakcji z wykonywanej pracy; inspiracji do wprowadzania nowych rozwiązań metodycznych na zajęciach z dziećmi i młodzieżą oraz dobrej atmosfery pracy. Niech  uda się Państwu zrealizować wszystkie zamierzenia, zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym.

Uczniom życzę, by potrafili w pełni wykorzystać czas przeznaczony na naukę, by umieli rozwijać swoje zainteresowania artystyczne i sportowe, by we właściwy sposób decydowali o dalszych losach edukacyjnych i zawodowych.

Rodzicom życzę, by nowy rok szkolny przyniósł wiele okazji do dumy i radości z osiągnięć dzieci. Niech każda szkoła i placówka będzie dla Państwa miejscem otwartym i przyjaznym. Życzę dobrej współpracy z nauczycielami, wychowawcami i opiekunami.

Krzysztof Krajewski

   Wójt Gminy

Festyn rodzinny