Przekazanie samochodów pożarniczych

pasek strony

Dnia 11 października 2019 r. o godz. 9.00 na placu przed kościołem Parafialnym p.w. św. Michała Archanioła w Jabłonce Kościelnej miało miejsce przekazanie dwóch samochodów pożarniczych dla jednostek: OSP KSRG Dąbrowa-Dzięciel oraz OSP Jabłonka Kościelna. Nowy średni samochód pożarniczy MAN TGM GBA- 3,5/29 został zakupiony dla OSP KSRG Dąbrowa-Dzięciel, a całkowity jego koszt wyniósł 833 940 zł. i został sfinansowany ze środków NFOŚiGW/WFOŚiGW-360 000 zł., budżetu Gminy Wysokie Mazowieckie-300 000zł., Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego- 70 000zł, Środków Ubezpieczeniowych-70 000 zł, KSRG/MSWiA-30 000zł. Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem oraz Spółdzielni Mleczarskiej Mlekovita Wysokie Mazowieckie-3 940,00 zł. Ciężki Samochód  pożarniczy Jelcz GCBA 4/20 został przekazany z OSP Dąbrowa-Dzięciel do OSP Jabłonka Kościelna.

 

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku o gotowości pododdziału do uroczystego apelu przez dowódcę uroczystości kpt. Wojciecha Sokołowskiego z Komendy Powiatowej PSP w Wysokiem Mazowieckiem dla Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Posła na Sejm RP Pana Jarosława Zielińskiego, po odśpiewaniu hymn państwowego głos zabrał Wójt Gminy Krzysztof Krajewski przywitał poczty sztandarowe, zaproszonych gości m.in. Jarosława Zielińskiego Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Posła na Sejm, nadbryg. Jarosława Wendta Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, druha Andrzeja Koca Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, mł. bryg. Adama Frankowskiego Komendanta Powiatowego PSP w Wysokiem Mazowieckiem, st. bryg. Tomasza Sieńczuka Zastępcę Komendanta Powiatowego PSP w Wysokiem Mazowieckiem, bryg. Macieja Krajewskiego Komendanta Powiatowego PSP w Zambrowie, mł. insp. Krzysztofa Woźniewskiego Komendanta Powiatowego Policji w Wysokiem Mazowieckiem,  Pana Łukasza Siekierko Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Podlaskiego, Pana Bogdana Zielińskiego Starostę Wysokomazowieckiego, pana Roberta Lucjana Wyszyńskiego Burmistrza Miasta Szepietowo, Pana Józefa Zajkowskiego Wójta Gminy Sokoły, Pana Stefana Grodzkiego Wójta Gminy Kulesze Kościelne, Pana Tadeusza Noska Prezesa Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem, Pana Jana Mianowskiego Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem, Księży z Parafii Michała Archanioła w Jabłonce Kościelnej oraz Parafii św. Stanisława w Dąbrowie Wielkiej, Radnych Gminy Wysokie Mazowieckie z Panem Sławomirem Misiewiczem Przewodniczącym Rady Gminy na czele, druhów oraz mieszkańców Jabłonki Kościelnej. Następnie po krótce przedstawił historię jednostek. Aktu poświęcenia pojazdów dokonali ks. mgr Stanisław Ołów oraz ks. kan. mgr Andrzej Stypułkowski. Po poświęceniu pojazdów głos zabrali zaproszeni goście. Oficjalne uroczystości zakończyły pamiątkowe zdjęcia.

Festyn rodzinny