Poświęcenia świątyni w Jabłonce Kościelnej po zakończonej renowacji

pasek strony

W niedzielę 20 października br. w Kościele parafialnym pw. Św. Michała Archanioła w Jabłonce Kościelnej miała miejsce niecodzienna uroczystość. J.E. Bp. Janusz Stepnowski celebrował mszę św., podczas której dokonał poświęcenia świątyni po zakończonej renowacji.

Na przełomie 2017 i 2018 roku wymieniono pokrycie na dachu świątyni, które zostało współfinansowane z  dotacji budżetu Gminy Wysokie Mazowieckie. W bieżącym roku zrealizowano zadanie pn. „Renowacja zabytkowej świątyni w miejscowości Jabłonka Kościelna, polegające na nadbudowie wieży kościoła” finansowane w kwocie 220.000,00 zł., z PROW 2014 – 2020, w ramach realizacji strategii LGD „Brama na podlasie”.
    Uroczystość swą obecnością uświetnili zaproszeni goście: Pan Łukasz Siekierko - Vice Przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego, Pan Stefan Krajewski – poseł elekt, Pan Bogdan Zieliński – starosta wysokomazowiecki, Aldona Alkowska – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Radni Gminy Wysokie Mazowieckie na czele z Przewodniczącym Sławomirem Misiewiczem, sołtysi parafii Jabłonka Kościelna oraz osoby uczestniczące bezpośrednio przy realizacji inwestycji.
    Wójt Gminy Wysokie Mazowieckie Krzysztof Krajewski w swoim wystąpieniu po krótce przybliżył jak doszło do realizacji inwestycji oraz serdecznie podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w to zadanie.

Festyn rodzinny